Dansk
Eesti
English
Eesti ja Taani » Diplomaatiliste suhete ajalugu »

Diplomaatiliste suhete ajalugu

02.08.2011

Taani tunnustas Eesti iseseisvust 1921. a. veebruaris. Aasta hiljem – 1922. a. nimetati Taani saadikuks Eestis Flemming Lerche, kes resideeris Helsingis. Juba 1918 oli Taani nimetanud peakonsuliks Tallinnas maaparandusspetsialisti J. C. Johanseni. Johansen oli Eestis elanud palju aastaid ja tundis kohalikke olusid hästi. Pärast Johanseni surma 1929. a. ülendati peakonsulaat saatkonnaks, kus töötas diplomaatiline personal. Ajavahemikul 1929-1940 olid Tallinnas ajutisteks asjuriteks Theodor Schultz, Rasmus Kamp ja Johan Oluf.

1918-1919. a. esindasid Eestit Taanis mitmed kultuuriisikud, näiteks kirjanik Eduard Vilde ja lavastaja Karl Menning. Hiljem oli Eesti Taanis esindatud Stockholmi saatkonna kaudu ja Kopenhaagenis määrati ametisse eesti peakonsul. Aastatel 1926-1938. a. kandis seda tiitlit Ernst Carlsen, üks Taani reklaamitööstuse pioneeridest.

Alates 1930. aastast tegutses Kopenhaagenis diplomaatilise personaliga Eesti saatkond. Sarnaselt taani diplomaadiga Tallinnas oli Kopenhaagenis resideerival eesti diplomaadil tiitel alaline asjur, chargé d'affaires e.p. Aastatel 1930-1940 pidasid seda ametit Otto Grant, Artur Haman (Tuldava) ja August Koern (1900-1989). Viimatinimetatu määrati ametisse 1939. a. ja temast sai Eesti riikluse õigusliku järjepidevuse jätkaja pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. a.

Taani võimuorganid ei tunnustanud Koerni pärast 1940. a. augustit Eesti diplomaatilise esindajana, kuid pärast saksa okupatsiooni lõppu 1945. aastal, kui Taani sai taas ise oma välispoliitikat määrata, ei tunnustanud Taani sarnaselt enamuse teiste lääneriikidega nõukogude okupatsiooni Eestis. Selle nn. mittetunnustamispoliitika tõttu olid Taani ja Eesti vahelised ametlikud sidemed nõukogude ajal minimaalsel tasemel.

Taani Kuningriik oli Islandi järel teine riik, mis 1991. a. augustis (24.08.1991) taastas taasiseseisvunud Eesti Vabariigiga diplomaatilised suhted. Mittetunnustamispoliitika tõttu ei olnud Eesti Vabariigi otsene diplomaatiline tunnustamine vajalik. Esimene suursaadik Otto Borch lähetati Kopenhaagenist Eestisse 26. augustil 1991. a., mõned päevad pärast diplomaatiliste suhete taastamist. Borchile järgnes Sven Erik Nordberg (1991-1994), Svend Roed Nielsen (1995-2000), Jørgen Munk Rasmussen (2000-2005), Kirsten Rosenvold Geelan (2005-2009) ja Uffe Balslev (2009-2012). Alates 2012. a. augustist on Taani suursaadikuks Eestis Søren Kelstrup.

1990. a. detsembrikuus avati Taanis Eesti esimene välisesindus peale Teist maailmasõda - Balti Informatsioonikeskus Kopenhaagenis. Esimene Eesti Vabariigi suursaadik Taanis oli Arvo Alas (1991-1996), seejärel esindasid Eestit Jüri Kahn (1996-2001), Taavi Toom (2001-2006) ja Meelike Palli (2006-2011). Alates 2011. aasta augustist on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taanis Katrin Kivi.

Eestit esindab Taanis ka viis aukonsulit: direktor Søren Claus Kjær Kesk- ja Põhja-Jüütimaal, krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg Sjællandi saarel, Elon Studsgaard Bornholmil, Bo Stærmose Odenses ja Thomas Graversen Lõuna-Jüütimaal.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kopenhaagenis Frederiksgade 19, Kopenhaagen, Taani tel. (45) 39 46 30 70, e-mail: embassy.copenhagen@mfa.ee