Dansk
Eesti
English
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Kui vajad võõrsil abi


Eesti välisesinduste (saatkond, konsulaat, aukonsulaat) üheks tähtsaimaks ülesandeks on asukohariigis Eesti kodanikule nõu ja jõuga abiks olla. Konsulaarametnike eesmärk on aidata inimesi abistama iseennast.

Eesti Vabariigi välisesindus saab Teid aidata järgmistel juhtudel: OLETE KAOTANUD DOKUMENDID ja vajate dokumenti kodumaale tagasi pöördumiseks. Selle saamiseks tuleb teil pöörduda lähima Eesti saatkonna, konsulaadi või aukonsulaadi poole. Välisesindusse tuleb pöörduda isiklikult ning tagasipöördumistunnistuse saamiseks tuleb esitada:

  • avaldus 
  • 2 ühesugust värvilist fotot suurusega 40x50 mm
  • kui dokument on kaotatud kuriteo tulemusena, tuleb esitada kohaliku politsei poolt välja antud tõend politseisse pöördumise kohta.

NB! Tagasipöördumistunnistus ei ole mõeldud asukohariigis elamiseks ega reisimiseks kolmandasse riiki, vaid hädaolukorras kiiresti kojupääsemiseks.

Loe lisaks: http://www.vm.ee


KINNIPIDAMISE KORRAL SEOSES VÕIMALIKU ÕIGUSRIKKUMISEGA on kinnipeetul õigus nõuda konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on tal õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb siiski järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest.

HAIGUSE, ÕNNETUSJUHTUMI, LOODUSÕNNETUSE VÕI KURITEO OHVRIKS LANGEMISE KORRAL on Eesti kodanikul õigus pöörduda abi saamiseks lähima Eesti Vabariigi välisesinduse või aukonsulaadi poole.

EESTI KODANIKU SURMA KORRAL välismaal saame aidata põrmu Eestisse saatmise ja pärimisasjade korraldamisel.

Viibides Taani Kuningriigis võib abi saamiseks pöörduda EV Kopenhaageni Suursaatkonna konsulaarosakonna poole. Teie probleemiga tegeleb konsulaardiplomaat Tiina Tomasberg.

Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad sa abi meie välisesindustest. Kui sinu asukohariigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, pöördu lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi ööpäevaringselt töötava valvesekretäriga +372 53 01 9999

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kopenhaagenis Frederiksgade 19, Kopenhaagen, Taani tel. (45) 39 46 30 70, e-mail: embassy.copenhagen@mfa.ee