Dansk
Eesti English
Estland » Økonomisk overblik »

Estland - økonomisk overblik

12.01.2011

Hurtige fakta

 • Valuta: EUR (fra den 1. januar 2011 er Estland medlem af eurozonen)
 • Beskatning: 21 % proportionalskat, reinvesteret overskud er skattefrit, 20 % moms

Internationale kreditvurderinger

 • Moody's: A1, udsigten stabil
 • Standard & Poor: A, udsigten stabil
 • Fitch: A, udsigten stabil

Nøgletal

Nøgletal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Årligt befolkningsgennemsnit (millioner) 1.36* 1.36* 1.35* 1.35* 1.36 1.35 1.34* 1.34
BNP i løbende priser (milliarder EUR) 7.7 8.7 9.7 11.2 13.4 15.8 16.1 13.9
BNP realvækst (%) 7.9 7.6 7.2 9.4 10.6 6.9 -5.1 -13.9
BNP per capita i løbende priser (EUR) 5 713 6 430 7 178 8 306 9 966 11 796 12 013 10 341
BNP per capita (PPS) (EU-27=100)) 50 54 57 62 66 70 68 63
Årlige direkte udenlandske investeringer (millioner EUR) 306.8 822.2 770.8 2307.3 1431.8 1997.6 1317.4 1204.2
Direkte udenlandske investeringer (FDI) pr. 31. december (millioner EUR) 4 035 5 553 7 374 9 539 9 660 11 332 11 648 11 268
Direkte udenlandske investeringer (FDI) pr. 31. December (EUR) 2 967 4 083 5 462 7 066 7 155 8 394 8 693 8 409
Inflation år til år (%) 3.6 1.3 3.0 4.1 4.4 6.6 10.4 -0.1
Arbejdsløshed** (%) 10.3 10.0 9.7 7.9 5.9 4.7 5.5 13.8
Gennemsnitlig månedsløn (EUR) 393 430 466 516 601 725 825 784
Betalingsbalance (% af BNP) -10.6 -11.3 -11.3 -10.0 -15.3 -17.2 -9.7 4.5
Underskud (-)/Overskud på statsbudgettet (% af BNP) 1.1 2.4 1.7 1.6 2.5 2.6 -2.8 -1.7
Eksport (milliarder EUR)*** 3.642 4.003 4.769 6.183 7.639 8.021 8.452 6.477
Import (milliarder EUR)*** 5.079 5.715 6.703 8.204 10.564 11.318 10.870 7.308
Handelsbalance (milliarder EUR)*** -1.437 -1.712 -1.934 -2.021 -2.925 -3.297 -2.418 -831
Statens udgifter i (% af BNP) 35.8 34.8 34.0 33.6 33.6 34.3 39.8 44.9

* Baseret på folketællingen fra 2000
** Antal arbejdsløse/arbejdsstyrke beregnet i henhold til ILO's normer
*** Handelstal vises i særlig graf Kilder: Folkeregister, Estlands Nationalbank, Finansministeriet, Estlands Statistik, Eurostat

BNP fordelt på sektorer (% af samlet BNP)

Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fast ejendom, udlejning og erhvervsaktiviteter 18.5 18.7 19.3 20.3 20.1 20.2 20.5 21.4
Fremstillingsindustri 18.1 18.1 17.4 17.2 17.0 16.7 16.4 14.3
Handel, en gros og detail; reparation af motorkøretøj, osv. 13.7 14.1 14.2 14.5 14.5 14.2 13.2 12.9
Transport, lager og kommunikation 13.0 12.8 12.6 11.4 11.1 10.4 10.4 11.0
Byggeri 5.9 5.8 6.0 7.1 8.7 9.5 8.7 7.0
Offentlig administration og forsvar; obligatorisk social sikkerhed 5.8 5.7 5.7 5.4 5.2 5.5 6.4 7.7
Uddannelse 4.9 4.8 4.7 4.6 4.2 4.2 4.8 5.4
Elektricitet, gas og vandlevering 3.3 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 3.1 3.9
Finansielle ydelser 4.2 3.8 3.9 3.6 4.0 4.2 4.2 3.4
Landbrug og jagt 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 2.2 1.6 1.5

I forbindelse med optagelse til den Europæiske Union, er de makroøkonomiske statistiske metoder ændret. Ændringerne omfatter beregningsmetoderne for tilskrevne renter og forbruget af fast kapital. Niveauet for bruttonationalproduktet og bruttonationalindkomsten i perioden 1993-2003 blev også ændret.  

Vigtigste eksport- og importartikler i 2009 (% af samlet udenrigshandel)

Vigtigste varegrupper Eksport Vigtigste varegrupper Import
Maskiner og apparater 19.6 Mineralske produkter 20.1
Mineralske produkter 16.8 Maskiner og apparater 19.2
Landbrugs- og fødevarer 10.0 Landbrugs- og fødevarer 12.7
Uædelmetaller og uædelmetalartikler 8.7 Kemiske produkter 9.4
Træ og træartikler 8.6 Uædelmetaller og uædelmetalartikler 7.7
Forskellige industrielle produkter 8.3 Transportudstyr 6.3
Transportudstyr 6.5 Plastik- og gummiartikler 5.4
Kemiske produkter 5.5 Tekstilprodukter 5.3
Tekstil og tekstilartikler 4.0 Papir og papirartikler 2.7
Papir og papirartikler 3.3 Træ og træartikler 2.6
Plastik- og gummiartikler 3.1 Forskellige industrielle produkter 2.5
Andre 5.6 Andre 6.1

Vigtigste samhandelspartnere i 2009 (% af samlet udenrigshandel)

Land Eksport Land Import
1. Finland 17.1 1. Finland 15.6
2. Sverige 17.0 2. Sverige 10.5
3. Rusland 10.6 3. Tyskland 10.1
4. Letland 9.6 4. Letland 9.3
5. Litauen 6.1 5. Litauen 8.7
6. Tyskland 4.4 6. Polen 7.5
7. Norge 3.7 7. Rusland 6.5
8. USA 3.2 8. Storbritannien 3.9
9. Nederlandene 2.5 9. Kina 3.6
10. Belgien 2.4 10. Nederlandene 3.3
Andre 23.4 Andre 21.0

De vigtigste investorlande i Estland

pr. 31. december 2009
Land Millioner EUR % af det totale omfang
1. Sverige 4470.6 39.7
2. Finland 2584.9 22.9
3. Nederlandene 975.2 8.7
4. Norge 362.7 3.2
5. Rusland 344.1 3.1
6. Storbritannien 267.8 2.4
7. Cypern 261.8 2.3
8. Danmark 227.8 2.0
9. Luxembourg 189.3 1.7
10. Frankrig 169.2 1.5
Andre 1414.9 12.5
I alt 11268.3 100.0

Kilde: Estlands Nationalbank

Estlands direkte investeringer i udlandet

pr. 31. december 2009
Land Millioner EUR % af det totale omfang
1. Letland 1381.5 30.4
2. Litauen 1267.1 27.9
3. Cypern 550.9 12.1
4. Finland 217.6 4.8
5. Rusland 203.6 4.5
6. Ukraine 178.7 3.9
7. Italien 158.2 3.5
8. Polen 104.6 2.3
9. Hviderusland 61.7 1.4
10. Spanien 52.4 1.2
Andre 562.2 8.0
I alt 4537.3 100.0

Kilde: Estlands Nationalbank

Tele og IT

  12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Telefonforbindelser (fastnet) pr. 100 indb. 32.8 33.7 35.7 37 37
Heraf digitale (%) 83 85 86 84 93
Antal mobilabonnenter pr. 100 indb. 107 123 147.6 121.2 117.2
Bredbåndsforbindelser pr. 100 indb. (%) 17 21 21 24 25
Antal bredbåndsforbindelser pr. 100 husholdninger 36 44 44 50 53

Kilde: Estlands Teknisk Opsyn Myndighed

 • 76 % af befolkningen (16-74 år) bruger Internettet (2010, Estlands Statistik)
 • 67.8 % af husholdningerne har adgang til Internettet hjemmefra (Estlands Statistik)
 • Alle skoler i Estland har adgang til Internettet
 • Der er adgang til offentlig Internet i alle byer og landsbyer i Estland
 • Der er over 1100 gratis trådløs Internet zoner i landet. Flere oplysninger på: www.wifi.ee
 • Man kan foretage selvangivelse til skattevæsenet via Internettet. I 2010 blev 92 % af selvangivelserne indsendt via Internettet.
 • Statsbudgettets udgifter kan følges i realtid på Internettet
 • Regeringen har afskaffet papir ved ministermøderne og bruger et netbaseret system
 • Hele Estland er dækket af digitalt mobilnetværk

Med forskellige politiske og innovative initiativer hjælper den estiske regering virksomheder til at gøre informationsteknologisektoren til en af de hurtigst voksende sektorer i landet. Undersøgelsen foretaget af  World Economic Forum for brugen af informationsteknologi i verden (The Global Information Technology Report 2009-2010 – The Network Readiness of Nations), indikerer også at Estland står stærkt med hensyn til regeringens vilje til at deltage i og nytte udviklinger i informations- og kommunikationsteknologi. I Networked Readiness Index rangerer Estland på den 25. plads ud af 133 lande, som er den højeste rangering af de Central- og Østeuropæiske lande.

Økonomiske udviklingsperspektiver

Vækst og associerede faktorer 2010-2014

Økonomiske nøgletal 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
BNP vækst (%) 2.0 3.6 4.0 3.8 3.5
BNP (milliard EUR) 13.9 14.7 15.7 16.7 17.8
BNP deflation (%) -0.5 2.0 2.5 2.7 2.8
Forbrugerprisindeks (%) 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7
Beskæftigelse (15–74 år, tusinder) 565.8 570.2 579.3 589.7 599.8
Vækst i beskæftigelse (%) -5.0 0.8 1.6 1.8 1.7
Vækst i produktivitet 7.4 2.8 2.4 1.9 1.8
Arbejdsløshed (ILO) 17.5 15.4 13.6 11.5 9.4
Gennemsnitsløn (EUR) 778.9 799.3 828.1 863.7 899.9
Vækst i realløn -3.2 0.1 1.0 1.6 1.5
Kontokurant (% af BNP) 4.3 2.3 0.3 -2.1 -4.4

* Prognose
Kilde: Finansministeriet, August 2010

Sammenligning af forskellige institutioners økonomiske prognoser 2010-2011

  Økonomisk vækst, % Forbrugerpris-indeks, % Kontokurant,
% af BNP
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
IMF 1.8 3.5 2.5* 2.0* 4.2 3.4
Europa-kommissionen 2.4 4.4 2.7* 3.6* 4.1 1.4
Estlands Nationalbank 2.5 4.2 2.4* 2.7* 1.3 -2.6
Finansministeriet 2.0 3.6 2.4* 2.5* 4.3 2.3

* Harmoniseret forbrugerprisindeks
Kilde: Finansministeriet, Europa-kommission, Estlands Nationalbank, IMF   

Mere om Estlands økonomi:

Estlands Nationalbank
Estlands Statistik
Estlands Handels- og Industrikammer
Finansministeriet
Økonomi-og Kommunikationsministeriet
Tallinns børs
Estlands forum for handelsinformation
Erhvervudviklingscenter "Enterprise Estonia"
Estlands Investerings- og Handelsbureau Enterprise Estonia (Handelspromotion servicer)
Estlands Handelsråd
Estlands Udviklingsfond
Estonian Ehrvervsforening
Om forandringer i Estlands økonomi

TopBack

© Estlands Ambassade i København Frederiksgade 19, 1265 Copenhagen, Danmark tel. (45) 39 46 30 70, e-mail: embassy.copenhagen@mfa.ee